Zakup prenumeraty prasy papierowej na rok 2019 wraz z dostawą do Komendy Stołecznej Policji

Data publikacji 28.11.2018    poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny: WZP-661/MW/18
Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 22200000-2
Termin składania ofert: 4.12.2018 r. godz. 11:00