Zakończone

Remont obiektu Posterunku w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowej 17a.

08.06.2017    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-413/MW/17
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 72400000-4, 45453000-7, 45261210-9, 45261320-2, 45442100-8, 45310000-3,
Termin składania ofert: 19.06.2017 r. godzi.13:00