Zakończone

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz remontu i podwyższenia murowanego ogrodzenia działki nr 9 przy ul. Marsa 84 w Warszawie

Data publikacji 22.05.2018    Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: WZP-311/MW/18
Wartość zamówienia: Poniżej 30 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45200000-9, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45111200-0, 71320000-7
Termin składania ofert: 08.06.2018 godz 14:00