Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Pytania i odpowiedzi oraz Zmiana SIWZ - WZP-5574/18/244/Ł - Dostawy rejestratorów korespondencji

Data publikacji 08.11.2018

Link do postępowania.

Na stronie zamieszczono nowe załączniki.

UWAGA !! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin to 14.11.2018 r. godz.: 9.00 - składanie ofert, godz.: 10.00 - otwarcie ofert.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy