Aktualności

Informacja z otwarcia ofert oraz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - WZP-6159/18/287/Ł - Dostawa zestawów teleinformatycznych

Data publikacji 08.11.2018

Link do postępowania.

Na stronie zamieszczono nowe załączniki.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy