Aktualności

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Pytania i Odpowiedzi oraz Nowe Załączniki do edycji - WZP-4689/18/207/Ł - Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 09.11.2018

Link do postępowania.

Na stronie zamieszczono nowe załączniki.

UWAGA !! Skan pisma z 15.10.2018 r. nie uwzględnia jednej zmiany w Załączniku nr 1a i 2a. Poprawione załączniki dostępne poniżej.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy