Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - WZP-6696/18/305/Ł - Dostawa oprogramowania wraz z platformą operacyjną do analizy nagrań wideo

Data publikacji 04.12.2018

Link do postępowania.

Na stronie zamieszczono nowy załącznik.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy