Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu - WZP-6703/18/306/Ł - Modernizacja systemu monitoringu CCTV w obiektach garnizonu stołecznego Policji

Data publikacji 21.12.2018

Link do postępowania.

Na stronie zamieszczono nowe ogłoszenie.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy