Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawy czapek gabardynowych i pokrowców na czapki 18.02.2021 25.02.2021 r. godz. 10:30 WZP-586/21/20/Z Link
2 Budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Jaktorowie 10.02.2021 25.02.2021 r. godz. 10:30 WZP-542/21/19/IR Link
3 Dokończenie budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Żabiej Woli 09.02.2021 01-03-2021 10:30 WZP-470/21/14/IR Link
4 Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie 25.01.2021 WZP-210/21/7/IR Link
5 Wymiana agregatu i ups w Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji 18.02.2021 05-03-2021 10:00:00 WZP-650/21/29/IR Link
6 Dostawa wraz z wymianą linii diagnostycznej i dźwidnika samochodowego 09.02.2021 05-03-2021 12:00 WZP-494/21/17/T Link
7 Dostawy zestawów komputerowych 02.03.2021 10-03-2021 10:00 WZP-681/21/31/Ł Link
8 Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich 19.02.2021 24-03-2021 10:00 WZP-592/21/23/IR Link
9 Wykonanie Dokumentacji Projektowej 26.02.2021 30-03-2021 12:00 WZP-682/21/32/IR Link
10 Usługa sprzątania 26.02.2021 31-03-2021 10:00:00 WZP-655/21/30/AG Link