Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego działań policyjnych

Data publikacji 07.04.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1093/21/62/SOP
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85121000-3
Termin składania ofert: 16-04-2021 10:00