2009 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
51 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej do obiektów na terenie miasta Otwock i powiatu otwockiego 26.06.2009 WZP-61/09/09/N
52 Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych 26.06.2009 WZP-58/09/08//N
53 Dostawy papieru: ksero, do faksu i komputerowego 26.06.2009 WZP-56/09/07/Z
54 Szkolenie w zakresie doskonalenia techniki jazdy samochodami osobowymi 26.06.2009 WZP-54/09/06/T
55 Utrzymanie koni służbowych KSP 26.06.2009 WZP-11/09/01/Z

Wybierz Strony