Dostawa i uruchomienie stacji bazowych DMR - 2019 - Zamówienia publiczne KSP