Dostawy ukompletowania radiolinii - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy ukompletowania radiolinii

Data publikacji 01.08.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4469/19/225/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32230000; 32344210
Termin składania ofert: 09.09.2019 r. godz. 14:00