Świadczenie usług przeglądów serwisowych i konserwacji wentylacji, klimatyzacji i nagrzewnic.

Data publikacji 26.08.2019    poniżej 144.000,00 Euro
Nr referencyjny: WZP-5068/19/255/AG
Wartość zamówienia: poniżej 144.000,00 Euro
Wspólny słownik zamówień: 42520000-7, 39717000-1, 39715200-9
Termin składania ofert: 03.09.2019 r. godz. 11:00

UWAGA: Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 30.08.2019 r. od godziny: 09:00. Szczegóły w załączniku zawierającym odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Pliki do pobrania