Dostawa wyposażenia budynku magazynowo – warsztatowego. - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa wyposażenia budynku magazynowo – warsztatowego.

Data publikacji 26.08.2019    poniżej 144.000,00 Euro
Nr referencyjny: WZP-5082/19/256/IR
Wartość zamówienia: poniżej 144.000,00 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31000000-6, 38500000-0, 42400000-0, 42900000-5, 44000000-0, 34000000-7
Termin składania ofert: 10.09.2019 r. godz. 14:00

Uwaga: Nowy Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Formularz cenowy
Zmiana terminu składania ofert na 10.09.2019 r. godz. 14:00.

 

Pliki do pobrania