Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego

Data publikacji 17.09.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5168/19/261/Ł
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30237000
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 13:30

Uwaga: zmiana terminu składania ofert z 18.10.2019 r. godz. 14:00 na 29.10.2019 r. godz. 13:30!