Dostawy benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów służbowych Policji

Data publikacji 27.09.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5598/19/280/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 09132100-4; 09134220-5
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 14:00