Dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa 23 Ambulansów Pogotowia Ruchu Drogowego

Data publikacji 21.10.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5343/19/269/T
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34114200; 50112100
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 14:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 21.11.2019 r. godz. 14:00 na 29.11.2019 r. godz. 14:00!

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 29.11.2019 r. godz. 14:00 na 12.12.2019 r. godz. 14:00!