Dostawy rękawic skórzanych letnich i zimowych - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy rękawic skórzanych letnich i zimowych

Data publikacji 29.10.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5761/19/299/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 18424000-7
Termin składania ofert: 07.11.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania