Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych

Data publikacji 30.10.2019    powyżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5975/19/307/AG
Wartość zamówienia: powyżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90511000; 90514000; 90514000
Termin składania ofert: 02.12.2019 r. godz. 14:00