Dostawy oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służb

Data publikacji 31.10.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6074/19/312/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 18420000-9
Termin składania ofert: 12.11.2019 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania