Dostawa obuwia roboczego - Postępowanie objęte umową ramową - 2019 - Zamówienia publiczne KSP