Modernizacja strefy zachodniej systemu Tetra - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Modernizacja strefy zachodniej systemu Tetra

Data publikacji 07.11.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6378/19/335/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32552420-7; 51310000-5; 51320000-8
Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania