Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania samochodów KSP - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania samochodów KSP

Data publikacji 13.12.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7085/19/368/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112300-6; 30163000-9, 39235000-8
Termin składania ofert: 23.12.2019 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania