Dostawa blach - Postępowanie objęte umową ramową - 2019 - Zamówienia publiczne KSP