Usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych - 2019 - Zamówienia publiczne KSP

Usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych

Data publikacji 30.12.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7305/19/381/T
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50112300-6; 30163000-9, 39235000-8
Termin składania ofert: 10.01.2020 r. godz. 10:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 07.01.2020 r. godz. 10:00 na 10.01.2020 r. godz. 10:00!

Pliki do pobrania