Dostawy materiałów i odczynników dla Laboratorium Kryminalistycznego

Data publikacji 30.12.2019    poniżej 144 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7237/19/379/Z
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 33696000-5; 33192500-7; 33735100-2; 33141115-9;
Termin składania ofert: 10.01.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania