Dostawa latarek - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa latarek

Data publikacji 28.10.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2725/10/112/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31521320-3
Termin składania ofert: 05.11.2010 r. godz. 11:00