Dostawa radiotelefonu wraz z osprzętem - 2010 - Zamówienia publiczne KSP