Dostawy pakietów do pobierania krwi - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy pakietów do pobierania krwi

Data publikacji 04.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2692/10/111/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 33141300-3
Termin składania ofert: 15.11.2010 r. godz. 12:00