Dostawa baterii, akumulatorów i ładowarek - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa baterii, akumulatorów i ładowarek

Data publikacji 04.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2690/10/110/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31411000-0, 31440000-2
Termin składania ofert: 15.11.2010 r. godz. 11:00