Dostawa rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa rejestratorów rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych

Data publikacji 10.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2999/10/118/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 32342450-1
Termin składania ofert: 18.11.2010 r. godz. 13:00