Dostawa folii daktyloskopijnej - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa folii daktyloskopijnej

Data publikacji 16.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2884/10/122/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 44174000-0
Termin składania ofert: 24.11.2010 r. godz. 11:00