Dostawa przełączników sieciowych wraz z modułami SFP - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa przełączników sieciowych wraz z modułami SFP

Data publikacji 18.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3023/10/119/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 32413100-2
Termin składania ofert: 26.11.2010 r. godz. 11:00