Dostawy baterii do radiotelefonów - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy baterii do radiotelefonów

Data publikacji 22.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3067/10/120/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31440000-2
Termin składania ofert: 30.11.2010 r. godz. 11:00