Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych

Data publikacji 22.11.2010    Powyżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3085/10/121/N
Wartość zamówienia: Powyżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 90511000, 90514000
Termin składania ofert: 03.01.2011 r. godz. 11:00