Dostawy części zamiennych do łodzi motorowych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy części zamiennych do łodzi motorowych

Data publikacji 24.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2928/10/116/T
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34300000-0
Termin składania ofert: 02.12.2010 r. godz. 13:00