Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa sprzętu teleinformatycznego dla KSP

Data publikacji 25.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3175/10/124/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 30236000-2, 48000000-8, 30238000-6
Termin składania ofert: 06.12.2010 r. godz. 13:00