Świadczenie usług naprawy radiotelefonów motorlola oraz osprzętu do radiotelefonów

Data publikacji 26.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3243/10/128/Ł
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50333200-0
Termin składania ofert: 07.12.2010 r. godz. 11:00