Dostawa zestawu kontenerów gospodarczych wraz z posadowieniem - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa zestawu kontenerów gospodarczych wraz z posadowieniem

Data publikacji 26.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3216/10/125/N
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 44211100-3
Termin składania ofert: 06.12.2010 r. godz. 12:00