Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie

Data publikacji 26.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3130/10/123/T
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 63712400-7
Termin składania ofert: 06.12.2010 r. godz. 11:00