Dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa motocykla nieoznakowanego z videorejestratorem

Data publikacji 26.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3228/10/126/T
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 34410000-4, 32333100-7
Termin składania ofert: 07.12.2010 r. godz. 12:00