Dostawa kamer nagłownych z rejestratorami - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa kamer nagłownych z rejestratorami

Data publikacji 26.11.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3230/10/127/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 32333100-7
Termin składania ofert: 07.12.2010 r. godz. 13:30