Usługa wynajmu odzieży roboczej dla pracowników KSP - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Usługa wynajmu odzieży roboczej dla pracowników KSP

Data publikacji 07.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3185/10/131/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 98390000-3
Termin składania ofert: 15.12.2010 r. godz. 12:00