Dostawa odzieży roboczej dla pracowników KSP - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa odzieży roboczej dla pracowników KSP

Data publikacji 08.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3229/10/130/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 18100000-0
Termin składania ofert: 17.12.2010 r. godz. 12:00