Dostawa kamer cyfrowych - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa kamer cyfrowych

Data publikacji 10.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3555/10/143/Z
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 38651600-9
Termin składania ofert: 20.12.2010 r. godz. 11:00