Dostawa zestawu kojców z budami dla psów - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa zestawu kojców z budami dla psów

Data publikacji 17.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3530/10/142/N
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 44212000-9
Termin składania ofert: 07.01.2010 r. godz. 11:00