Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów budowlanych oraz nieczystości stałych

Data publikacji 30.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3789/10/148/N
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 90.51.10.00-2; 90.51.40.00-3
Termin składania ofert: 13.01.2011 r. godz. 12:00