Sprzedaż grupowego biletu lotniczego dla 6 osób wraz z rezerwacją - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Sprzedaż grupowego biletu lotniczego dla 6 osób wraz z rezerwacją

Data publikacji 31.12.2010    Poniżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-3574/10/144/FP
Wartość zamówienia: Poniżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 63512000-1
Termin składania ofert: 18.01.2010 r. godz. 11:00