Umowa ramowa na świadczenie usługi dostarczania posiłków - 2010 - Zamówienia publiczne KSP

Umowa ramowa na świadczenie usługi dostarczania posiłków

Data publikacji 03.01.2011    Powyżej 125 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-2885/10/115/Z
Wartość zamówienia: Powyżej 125 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 55520000
Termin składania ofert: 19.01.2011 r. godz. 11:30